Van het land naar de klant

Een goede friet begint bij een goede aardappel!

Het gros van de aardappelen telen we in eigen beheer, alsook de stockage ervan. Alle aardappelen voldoen aan de strengste normen, zowel op gebied van milieu (strenge sproeinormen, bemestingen) als op kwaliteitsnormen (dikte, onderwatergewicht, stootblauw, drogestofgehalte, en tal van andere normen).

Onze eigen teelt is Global-gap, IKKB, sectorgids en autocontrole gecertificeerd. De aardappelen die we aankopen moeten minstens een IKKB en autocontrole certificaat hebben. Onze eigen teeltadviseur volgt dit nauwgezet op.

Het veldwerk wordt door Jurgen zelf uitgevoerd, dit in samenspraak met het PCA en onze teeltadviseur onder het motto: “het juiste middel op het juiste moment”. Rooien moet met de nodige zorg en voorzichtigheid gebeuren.

Een aardappel goed telen hangt nauw samen met een goede aardappel telen.